FAKULTET ELEKTROTEHNIKE predstavio svoj rad na UNTZ TALKS sesijama (VIDEO)

Univerzitet u Tuzli - UNTZ TALKS - Predstavljanje Fakulteta elektrotehnike

Pored dekanice Fakulteta elektrotehnike, prof. dr. Nerdine Mehinović, učenici su razgovarali sa uspješnim alumnistom Admirom Kulićem i studenticom Jasminom Jurišić.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA
Tuzla, 10.05.2023. god.Pored dekanice Fakulteta elektrotehnike, prof. dr. Nerdine Mehinović, učenici su razgovarali sa uspješnim alumnistom Admirom Kulićem i studenticom Jasminom Jurišić.

Sve potrebne informacije vezane za upis na ovaj fakultet možete pogledati u nastavku.