Fakultet za tjelesni odgoj i sport i JU “Naše dijete” Tuzla potpisali Sporazum o saradnji

 

Dana, 20.06.2024. god., Fakultet za tjelesni odgoj i sport i JU “Naše dijete” Tuzla potpisali su Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali direktorica JU “Naše dijete” g-đa Anesa Mešanović i dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport prof.dr. Vlatko Šeparović.

Cilj potpisivanja Sporazuma je da se kroz zajedničke aktivnosti i programe omogući najmlađima da redovno pohađaju besplatne programe tjelesne aktivnosti, kako bi im omogućili pravilan rast i razvoj. Studenti Fakulteta za tjelesni odgoj i sport imati će mogućnost da kroz rad sa djecom stiču neophodna praktična iskustva, pod nadzorom predmetnih profesora na predmetima iz metodike i tjelesnog odgoja.

Sa planiranim aktivnostima trebali bi krenuti već od septembra 2024. godine.