Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić inicira saradnju s univerzitetima za unaprjeđenje socijalnog rada i statusa socijalnih radnika

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić inicira saradnju s univerzitetima za unaprjeđenje socijalnog rada i statusa socijalnih radnika

 

U okviru nastojanja da se unaprijedi položaj socijalnog rada u društvu, ali i samom obrazovnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić,susreo se s rektoricom Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Nerminom Hadžigrahić i dekanesom Filozofskog fakulteta ovog univerziteta, prof.dr. Nihadom Delibegović Džanić.

Ovaj sastanak upriličen je s ciljem uspostavljanja temelja za dublju suradnju između Ministarstva i akademskih institucija koje u okviru studijskih programa imaju i studij socijalnog rada.

Tokom sastanka istaknuta je potreba potpisivanja memoranduma o saradnji sa fakultetima političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, te Sveučilišta u Mostaru, a naglasak je stavljen na razvoj strategija koje će omogućiti kvalitetnije obrazovanje budućih socijalnih radnika i učvrstiti njihov položaj u društvu.

Potpisivanje memoranduma o saradnji očekuje se u narednom mjesecu čime će se formalizirati zajednički angažman na unaprjeđenju statusa socijalnih radnika u sistemu socijalne zaštite.

Važnost ove saradnje posebno dolazi do izražaja u kontekstu uloge i mjesta socijalnog rada u obrazovnom sistemu.

“Socijalni radnici igraju ključnu ulogu u adresiranju i rješavanju socijalnih problema, pružanju podršku pojedincima i zajednicama te promicanju socijalne pravde. Integracijom aktivnosti sa akademskim institucijama, Ministarstvo teži da aktivno sudjeluje u izradi studija koje će adresirati aktuelne potrebe društva u oblasti socijalne zaštite, ali i poboljšanju statusa socijalnih radnika u društvu”, kazao je ministar Delić nakon sastanka.

Ministar Delić izrazio je optimizam u vezi s budućim rezultatima saradnje, ističući da kvalitetno obrazovanje socijalnih radnika predstavlja temelj za izgradnju snažnijeg sistema socijalne zaštite koji može adekvatno odgovoriti na izazove sa kojima se suočava naše društvo.

Detalji o potpisivanju memoranduma i daljnji planovi saradnje bit će objavljeni blagovremeno.

 

pro(untz.ba / fmrsp.gov.ba)