Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je Prvu studentsku konferenciju pod nazivom: „Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti“

 

Na dan 06.06.2024. godine Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je Prvu studentsku konferenciju pod nazivom: „Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti“. Konferenciju je uvodnim govorom otvorila uvažena dekanica Filozofskog fakulteta dr.sc. Nihada Delibegović Džanić, a prisutnima su se obratili i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dr.sc. Ahmed Omerović. Također, u ime Univerziteta u Tuzli Konferenciju je pozdravio i podržao prorektor za nastavu i studentska pitanja dr.sc. Jasmin Suljagić.

Tokom konferencije imali smo priliku čuti interdiscplinarne teze istraživačkih radova na temu ,,Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti’’ studenata/ica studijskog programa: Filozofija-Sociologija, Politologija usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija, Historija te teze studentica treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. ,,Negiranje genocida i glorifikacija zločinaca’’ ,,Kolektivna politička odgovornost za genocid’’ ,,Značaj historijskog narativa i istine o genocidu nad Bošnjacima Srebrenice, za uspostavu i pomirenje u regiji’’ samo su neke od tema koje su obuhvatile važan segment individualne, ali i kolektivne odgovornosti te moralnog pristupa svakog pojedinca koji se odnosi na počinjeni genocid nad Bošnjacima.

Uvaženi doc.dr. Muamer Džananović održao je prezentaciju o institucinalnom negiranju genocida nad Bošnjacima u kojoj je naglasio važnost svih dokumenata i izvještaja koji se tiču genocida nad Bošnjacima i zločinima protiv čovječnosti.

Na završnom panelu zaposlenica ,,Memorijalnog centra Srebrenica’’ Samra Halilović, bivša studentica Studijskog programa Politologija, govorila je o intenzivnom radu samog centra koji studentima/cama, ali svim zainteresovanim pruža mogućnost programa volontiranja koji za cilj ima promicanje pravde, istine i kulture sjećanja.

Dr.sc. Midhat Čaušević, dr.sc. Izet Hadžić, dr.sc. IzetŠabotić zaključili su konferenciju završnim govorom nakon čega je upriličena Posjeta Memorijalnom centru „Kapija”, odavanje počasti na spomen obilježju „Kapija”, te posjeta Identifikacionomcentru Podrinje Tuzla.

Važno je istaći da Prva studentska konferencija predstavlja ozbiljan istraživački pristup, rad i angažman studenata što predstavlja veliki doprinos razumijevanju genocida i zločina protiv čovječnosti i njegovih implikacija na društvo, kulturu, ali i individualno iskustvo.

S ponosom ističemo da smo kao Fakultet odlučni za promicanje pravde i istine u cilju uspostave pomirenja u regiji putem edukacije i kulture sjećanja.

 

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Prva studentsku konferencija pod nazivom: „Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti“