Forum mladih EU—Balkan, Rim

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 08.10.2021. god.

 

Ministarsvo za kulturu sport i mlade Tuzlanskog kantona zaprimilo je obavijest da će Savjet za regionalnu saradnju (RCC) u partnerstvu sa Ministarstvom vanjskilt poslova i međunarodne saradnje Italije biti domaćin Foruma mladih EU-Balkan, koji će se održavati od 22. do 26. novembra 2021. godine u Rimu. Organizacijski partneri Foruma su još i Regionalna kancelarija za sardnju madih (RYCO) iz Tirane, Centro Studi Politica Internazionale (Rim) i Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (Trento).


Forum će okupiti studente iz 33 zemlje, tačnije 78 studenata, 10 mentora i brojne kreatore politike iz cijele Evrope, kako bi razgovarali o zajedničkim izazovima budućnosti Evrope i punopravnog članstva Balkana u EU, te razmijenili ideje i zacrtaii zajednički put za dalje djelovanje.

 

Više informacija