Globalni program za mlade talente – Zajedno 2023

KABINET REKTORA
Tuzla, 17.04.2023. god.

 

Naša matična kompanija sa sjedištem u Istanbulu i ove godine organizira studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”.

Do sada su projekti uspješno realizovani u više zemalja kao što su Turska, Italija, Bugarska, Slovačka, Rusija i Bosna i Hercegovina, od kojih imamo samo pozitivne utiske.

U okviru navedenog programa sa studentima potpiše Ugovor o studentskoj praksi, koji će trajati 6 mjeseci, a studenti obavljaju minimalno 2,5 radnih dana sedmično. S tim u vezi, student obavlja praksu i dobije određenu temu u organizacijskom sektoru za koji je projekat vezan, uz nadzor mentora.

Za vrijeme obavljanja prakse student ima pravo na novčanu naknadu i ishranu u prostorijama restorana “Sisecam soda Lukavac” doo

Za realizaciju prakse u 2023. godini odlučili smo se za odabir pet studenata Univerziteta u Tuzli (III, IV godina, postdiplomski studij i doktorski studij), tačnije jedan student sa Pravnog fakulteta, jedan student sa Rudarsko geološko građevinskog fakulteta (smjer građevinarstvo), jedan student sa Ekonomskog fakulteta i dva studenta sa Tehnološkog fakulteta.

U toku su sastanci sa predstavnicima navedenih fakulteta, a na istim fakultetima će se održati sljedeće sedmice i kratke prezentacije kako bi studenti detaljno saznali o čemu je riječ i imali mogućnost da nam postave dodatna pitanja.

Studentima će u elektronskoj formi i studentskoj službi fakulteta biti dostupni i obrasci za prijavu na studentsku praksu. Oglas, mapu i obrasce za prijavu u štampanoj verziji ćemo fakultetima dostaviti u tekućoj sedmici, a najkasnije do petka.

Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja, tačnije do 30.04.2023. godine.

U prilogu Vam dostavljamo:

  1. Oglas za studente;
  2. Mapu postupka odabira kandidata;
  3. Obrazac za prijavu studenata. Zainteresovani studenti mogu obrazac dobiti i putem e-mail adrese: nibrakovic@sisecam.com

Hvala Vam na saradnji.

Za sva dodatna pitanja Vam stojimo na raspolaganju.

 

Sisecam soda Lukavac doo

Sektor za ljudske resurse