Gostovanje prof. dr. Elvisa Ahmetovića u emisiji “Putokaz” Radiotelevizije Tuzlanskog kantona

Univerzitet u Tuzli - Gostovanje prof. dr. Elvisa Ahmetovića u emisiji “Putokaz” Radiotelevizije Tuzlanskog kantona

Dr. sci. Elvis Ahmetović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti hemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli je gostovao u emisiji Radiotelevizije Tuzlanskog kantona pod nazivom “Putokaz” koja je emitovana 25.01.2022. godine.

-.-.-.-.-

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 03.02.2022. god.

 

Dr. sci. Elvis Ahmetović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti hemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli je gostovao u emisiji Radiotelevizije Tuzlanskog kantona pod nazivom “Putokaz” koja je emitovana 25.01.2022. godine. U toj emisiji on je iznio svoje mišljenje o potrebi i značaju većeg ulaganja u nauku i zapošljavanja odličnih mladih istraživača.

 

Video možete pogledati na sljedećem web linku: https://www.youtube.com/watch?v=-7vN-PWgqcY.

 

 

 

 

Gostovanje prof. dr. Elvisa Ahmetovića u emisiji Putokaz Radiotelevizije Tuzlanskog kantona