Radni sastanak predstavnika Rektorata i Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli sa Vladom Tuzlanskog kantona

Radni sastanak predstavnika Rektorata Univerziteta u Tuzli i Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli sa Vladom Tuzlanskog kantona održan je 13.jula 2022. godine u prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 22.07.2022. god.

 

Radni sastanak predstavnika Rektorata Univerziteta u Tuzli i Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli sa Vladom Tuzlanskog kantona održan je 13.jula 2022. godine u prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona. Zaključcima sastanka Univerzitet u Tuzli je preuzeo obavezu da ubrza postupak izrade tenderske dokumentacije projektovanja objekata prve faze razvoja Kampusa. Vlada Tuzlanskog kantona izrazila je svoju spremnost da obezbijedi finansijska sredstva za projektovanje ove faze.

 

Kako bi se intenzivirale i ubrzale aktivnosti na planu razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli , dana 13.jula 2022. godine, u Vladi Tuzlanskog kantona upriličen je sastanak koordinacionih timova Vlade TK i Univerziteta u Tuzli za realizaciju projekta razvoja Kampusa. Dogovoreno je da će Vlada planiranih pola miliona KM Univerzitetu staviti na raspolaganje u što skorijem roku, a zadatak Univerziteta je da pripremi tendersku dokumentaciju i da se što prije krene sa raspisivanjem tendera za izradu projektne dokumentacije. 

Premijer Halilagić je kazao da postoji određeno pozitivno nestrpljenje da se sa ovim aktivnostima krene što prije i sa što većim intenzitetom.

„Mi i na ovaj način pokazujemo naše opredjeljenje, htjenje i odlučnost da učinimo što je moguće više kada je u pitanju projekat Kampusa Univerziteta u Tuzli. Danas smo tu da otklonimo još neke nedoumice i da se definišu konkretni naredni koraci kako bismo došli do operacionalizacije sredstava koja smo rezervisali za projekat Kampusa“, kazao je premijer Halilagić ističući da priča oko Kampusa predugo traje, ali i da vjeruje da će ova Vlada i pored ograničenog vremena imati priliku načiniti značajne iskorake koji će nekoj narednoj vladi ipak ostaviti čisti put kad je u pitanju projekat kampusa.

„Zajedno sa Univerzitetom u Tuzli i Vladom TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke je opredijeljeno da što brže i kvalitetnije nastavimo sa procesom izgradnje Kampusa. Određeni koraci su već poduzeti, a sada nam slijede i konkretne aktivnosti“, kazao je ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović.

U ime univerzitetskog tima Voditelj Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju profesor Damir Zenunović je informisao Vladu da je Operativni tim podijelio zadatke i već iduće sedmice trebaju biti imenovane komisije za izradu tenderskih dokumentacija, a kako bi se, po povratku s godišnjih odmora, počelo sa izradom projektno planskih dokumenata. 
„Naš plan je da do 50. godišnjice osnivanja Univerziteta u Tuzli imamo okončanu prvu fazu, a to znači da do 2026.godine barem pola fakulteta Univerziteta u Tuzli prebacimo u okvire Kampusa. Dokument Univerziteta kojim su definirani određeni pravci djelovanja i budućih aktivnosti je usvojen 6 aprila. U prvom koraku planirano je preseljenje 6 fakulteta, a što bi stvorilo podlogu za dalji razvoj i osiguravanje potencijalnih izvora budućeg finansiranja Kampusa“, istaknuo je Zenunović.

Dogovoreno je da se uporedo sa pripremama sagleda i stanje vlasništva i raspoloživosti imovinom Univerziteta, te da se uradi Elaborat na ovu temu, a što će biti podloga za dalje postupanje i pravljenje hodograma budućih aktivnosti.

„Prostor kampusa se mora gledati kao resurs univerziteta, ali i da taj prostor određenim kompatibilnim sadržajima bude i izvor finansiranja Kapusa“, kazao je danas profesor Bahrija Umihanić. Uz konstataciju da se krajem 2022. i početkom 2023. godine treba raditi na projektu, a potom i započeti sa izradom prve faze razvoja Kampusa, zaključeno je da se sa ovim aktivnostima već kasni.

„Univerzitet mora biti svjestan da je Vlada uradila svoj dio posla i da je sva odgovornost za početak realizacije ovog projekta sada na Univerzitetu“, zaključio je danas premijer Halilagić.

Izvor:
https://rtvtk.ba/halilagic-nase-opredjeljenje-je-da-ucinimo-sto-je-moguce-vise-za-projekat-kampusa-univerziteta-u-tuzli/