Hibridna Radionica za objavljivanje radova u visokokvalitetnim publikacijama

Hibridna Radionica za objavljivanje radova u visokokvalitetnim publikacijama održati će se u petak, 10.12.2021. godine od 13,00 do 14,00 sati u Sali za sastanke Rektorata Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tuzla, 07.12.2021. god.

 

Hibridna Radionica za objavljivanje radova u visokokvalitetnim publikacijama održati će se u petak, 10.12.2021. godine od 13,00 do 14,00 sati u Sali za sastanke Rektorata Univerziteta u Tuzli.

 

Veza na videopoziv: https://meet.google.com/jqu-togt-ywk

 

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: