IEEE Innovation Nation BiH 2022 – hibridni (online + uživo) preduzetnički program

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 29.08. 2022. god.

 

 

IEEE Innovation Nation BiH 2022 – hibridni (online + uživo) preduzetnički program

Rok za prijavu: 31.08.2022.

              Link za prijavu: https://www.bhfuturesfoundation.org/innovation-nation-2022

 

Innovation Nation je program za sve mlade u BiH koji žele steći znanje iz oblasti startup-a i pokretanja vlastitog biznisa. Program organizuje BH Futures Foundation u suradnji sa IEEE, MIT Legatum centrom i La Trobe univerzitetom.

 

Program se sastoji se od 12 sedmica intenzivnog timskog rada i obrađuje Design Thinking kurikulum baziran na programima najboljih svjetskih Univerziteta. Učesnici programa će biti podijeljeni u timove i proći će svaku fazu razvoja startup-a, od izbora problema koji žele riješiti, generisanja ideja, istraživanja tržišta, prototipiranja, finansija, do prezentovanja svog rada pred vrhunskim domaćim i stranim investitorima.

 

Svi učesnici  koji uspješno završe ovaj program će steći titulu IEEE Innovation Nation Fellow i dobiti certifikat MIT Legatum centra i La Trobe Univerziteta, Australija, a timovi imaju priliku da osvoje nagrade iz ukupnog fonda od 50 000 KM. 

 

Prijaviti se mogu svi mladi između 18 i 30 godina sa stalnim prebivalištem u BiH, a učešće na programu je besplatno. Više informacija o programu i formular za prijavu možete pronaći na https://www.bhfuturesfoundation.org/innovation-nation-2022