INFO SESIJA O Interreg- IPA CBC PROGRAMU (HR-BA-ME)

Interreg- IPA CBC

Ured za NIR i Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli pozivaju zainteresovane na info sesiju o  Interreg-IPA CBC projektima (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance). Info sesija  će se održati u ponedjeljak, 07.11.2022. godine s početkom u 13 časova u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli, zgrada Filozofskog fakulteta.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tel/fax: 035 300 528/526
e-mail: nir@untz.ba /international@untz.ba
Tuzla, 03.11.2022.god.

 

INFO SESIJA O Interreg- IPA CBC PROGRAMU (HR-BA-ME)

ponedeljak, 07.11.2022. godine

 

Ured za NIR i Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli pozivaju zainteresovane na info sesiju o  Interreg-IPA CBC projektima (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance). 

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) je glavni finansijski instrument Evropske unije za pružanje pomoći državama korisnicama u postepenom usklađivanju sa standardima i politikama EU, uključujući pravnu stečevinu, a s ciljem članstva u Evropskoj uniji.

Info sesija  će se održati u ponedjeljak, 07.11.2022. godine s početkom u 13 časova u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli, zgrada Filozofskog fakulteta.

Praktična znanja i iskustva iz učešća u Interreg-IPA CBC projektima podijeliće dr.sci. Kenan Mandžić, redovni profesor Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, voditelj i učesnik u nekoliko IPA projekata.