INFO SESIJA: Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata

INFO SESIJA: Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata

Ured za NIR i Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli organizovaće info sesiju Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata u petak, 17.03.2023. godine, s početkom u 13 časova u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tel/fax: 035 300 528/526
e-mail:nir@untz.ba / international@untz.ba

Tuzla, 14.03.2023.god.

 

INFO SESIJA: Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata

petak, 17.03.2023. godine

 

 

Ured za NIR i Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli organizovaće info sesiju Pozitivne prakse i iskustva u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata u petak, 17.03.2023. godine, s početkom u 13 časova u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.

 

Praktična znanja i iskustva iz učešća u učešću u prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata podijeliće je dr.sci. Izudin Delić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta, voditelj i učesnik velikog broja naučnoistraživačkih i razvojnih projekata.