INFORMACIJA STUDENTIMA – ONLINE PRIJAVA ISPITA

UNTZ - LOGO

Univerzitet u Tuzli obavještava studente koji se prvi puta upisuju u prvu godinu prvog i integrisanog  prvog i drugog ciklusa studija kao i studente ostalih studijskih godina da će se, shodno Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli broj: 04-3305-1-1/22 od 15.06.2022. godine,  prijavljivanje ispita vršiti online počev od akademske 2022/2023. godine.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 20.07.2022. god.

 

Univerzitet u Tuzli obavještava studente koji se prvi puta upisuju u prvu godinu prvog i integrisanog  prvog i drugog ciklusa studija kao i studente ostalih studijskih godina da će se, shodno Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli broj: 04-3305-1-1/22 od 15.06.2022. godine,  prijavljivanje ispita vršiti online počev od akademske 2022/2023. godine.

 

Shodno prednjem studenti plaćaju jednokratno naknadu u iznosu od 7,50  KM, a koja uključuje sve ispitne rokove i sve nastavne predmete u akademskoj 2022/2023. godini.