INSTRUKCIJA

Imajući u vidu da je primjećeno da se u službenoj korespodenciji, pedagoškoj dokumentaciji i javnim ispravama naziv države Bosne i Hercegovine piše skraćeno, skrećemo pažnju i upućujemo da se pri upotrebi naziva države i pridjeva “bosanskohercegovački” i “bosanskohercegovačko” upisuju puni, a ne skraćeni oblici.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 01.09.2022. god.

 

Imajući u vidu da je primjećeno da se u službenoj korespodenciji, pedagoškoj dokumentaciji i javnim ispravama naziv države Bosne i Hercegovine piše skraćeno, skrećemo pažnju i upućujemo da se pri upotrebi naziva države i pridjeva “bosanskohercegovački” i “bosanskohercegovačko” upisuju puni, a ne skraćeni oblici.

Instrukciju u cijelosti možete pregledati na sljedećem linku:

INSTRUKCIJA