INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli

UNTZ - LOGO

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-77-1-4/22 od 12.01.2022. godine, raspisuje se INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 01.02.2022. god.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-77-1-4/22 od 12.01.2022. godine, raspisuje se
INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli koji možete pogledati u cijelosti na sljedećm linku:

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli
Interni konkurs je objavljen 01.02.2022. god.