IQPharm Open Days

IQPharm otvoreni dani će biti organizovani 7. i 8. marta na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a 9. i 10. marta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

-.-.-.-.-

FARMACEUTSKI FAKULTET
Tuzla, 04.03.2022. god.

 

IQPharm otvoreni dani će biti organizovani 7. i 8. marta na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a 9. i 10. marta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Ciljevi ovog događaja su:


– rezentacija Erasmus+ projekta za podizanje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) “Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina” (IQPharm)


– razmjena znanja i iskustva između magistara farmacije iz akademskog i realnog sektora u Bosni i Hercegovini


– rezentacija novih alata za unapređenje obrazovanja u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje testa retencije znanja (KREF) i objektivno strukturiranog kliničkog testa (OSCE)


– Modernizacija i digitalizacija upravljanja i administracije stručne prakse kroz razvoj jedinstvene platforme u Bosni i Hercegovini


U nastavku pogledajte agende događaja:

 

AGENDA