Istraživački uspjeh studenata Tehnološkog fakulteta na međunarodnom takmičenju „3MT”

Studentica 3. godine studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologija Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Ajla Mandalović osvojila je treće mjesto na međunarodnom takmičenju „3MT” (Bosnia & Herzegovina Futures Foundation, Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences, Asocijacija za napredak nauke i tehnologije) za prezentaciju (na engleskom jeziku) istraživačkog projekta pod nazivom „Composite materials based on cement with the admixture of waste materials: glass, sheep's wool and Paulownia wood” („Kompozitni materijali na bazi cementa s primjesom otpadnih materijala: staklo, ovčja vuna i drvo Paulownia”).

-.-.-.-.-

URED ZA NIR
Tuzla, 12.07.2021. god.

 

Studentica 3. godine studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologija Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Ajla Mandalović osvojila je treće mjesto na međunarodnom takmičenju „3MT” (Bosnia & Herzegovina Futures Foundation, Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences, Asocijacija za napredak nauke i tehnologije) za prezentaciju (na engleskom jeziku) istraživačkog projekta pod nazivom „Composite materials based on cement with the admixture of waste materials: glass, sheep's wool and Paulownia wood” („Kompozitni materijali na bazi cementa s primjesom otpadnih materijala: staklo, ovčja vuna i drvo Paulownia”). Na takmičenju „3MT” sudjelovalo je 46 učesnika iz različitih oblasti sa različitih univerziteta širom svijeta, te 167 sudija – renomiranih stručnjaka iz 30 država svijeta.

U realizaciji istraživačkog projekta osim kolegice Mandalović, učestvovali su studenti Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli: Edina Ibrić, Elma Zehić, Haris Glušac, Mediha Biberović, Milica Lukić, Amina Ahmić i Belmin Poljić, sve uz mentorstvo Dr. sci. Zehrudina Osmanovića, red. prof.

U navedenom istraživačkom projektu, korišteni su ekološki prihvatljiviji materijali pri čemu je eksperimentalno utvrđeno da je izolacijski materijal bolji što je veći udio materijala koji se miješa sa cementom. Akumulacija otpada u Bosni i Hercegovini zahtijeva nove ideje za tretman, a kompozitni materijali mogu poslužiti kao isplativo rješenje. U ovom projektu su korištene smjese cementa, staklo, vuna i drvo Paulownia s naglaskom na analizi utjecaja na čvrstoću, prijenos zvuka, prijenos topline i električnu vodljivost.

 Prezentacija istraživačkog projekta se može pogledati na sljedećem linku:

 

 

Obavijesti o dodijeljenim nagradama na takmičenju mogu se pogledati na sljedećem linku:

 

 

Čestitamo studentici Ajli Mandalović na osvojenom 3. mjestu za prezentaciju istraživačkog projekta, kao i ostalim studentima Tehnološkog fakulteta koji su učestvovali u realizaciji projekta (Edina Ibrić, Elma Zehić, Haris Glusac, Mediha Biberović, Milica Lukić, Amina Ahmić i Belmin Poljić) uz mentorstvo Dr. sci. Zehrudina Osmanovića, red. prof.

Želimo im još takvih uspjeha u budućnosti!