Global Young Talent Program – Together (studentska praksa)

Naša matična kompanija sa sjedištem u Istanbulu i ove godine organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”.
Do sada su projekti uspješno realizovani u više zemalja kao što su Turska, Italija, Bugarska, Slovačka, Rusija i Bosna i Hercegovina, iz kojih imamo samo pozitivne utiske.

U okviru navedenog programa sa studentima se potpiše Ugovor o studentskoj praksi, koja će trajati 3-11 mjeseci i koju studenti obavljaju minimalno 2,5 radna dana sedmično.

S tim u vezi, student obavlja praksu i dobije određenu temu u organizacijskom sektoru za koji je projekat vezan, uz nadzor mentora.
Za vrijeme obavljanja prakse student ima pravo na određenu novčanu naknadu i ishranu u prostorijama restorana “Sisecam soda Lukavac” d.o.o.
Za realizaciju prakse u 2021. godini smo se odlučili za odabir jednog studenta sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Global Young Talent Program Together – 2021
Obrazac za prijavu na posao.

Zainteresovani studenti mogu obrazac za posao dobiti i putem e-mail adrese: nibrakovic@sisecam.com<mailto:nibrakovic@sisecam.com>

Rok za prijavu je do 08.01.2021. godine.