Izvještaj o održanom predavanju “Zašto pacijente ne smije da boli”

 

U organizaciji Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini – BoHeMSA , a u sklopu projekta “Sew It Up” održana je online edukacija na temu: “Zašto pacijente ne smije da boli?”. Predavač je bila Prof.dr.sc. Jasmina Smajić, koordinatorica Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP). Sadržaj i cilj predavanja je bio da se učesnici upoznaju s definiciojm boli, metodama procjene boli, klasifikacijom boli, ciljem tretmana boli, kao i značajem predavanja o boli. Istaknuto je da je bol je subjektivan fenomen, koji uključuje senzornu i emocionalnu dimenziju, te je iskaz pacijenta o doživljaju bola vrlo bitan za njegovu procjenu i adekvatno otklanjanje. Bol je jedan od najčešćih simptoma u ljekarskoj praksi. Ukazan je značaj procjene bola koji se može posmatrati kao peti vitalni znak, te metode kojima se može služiti u svakodnevnoj praksi procjene intenziteta bola. Od jednodimenzionalnih ljesvica prikazane su verbalna skala za bol i vizuelna analogna skala, a od multidimenzionalnih Mc-Gill-ov upitnik. Zatim je prikazana I detaljno objašnjena klasifikacija bola prema trajanju, patofiziološkim promjenama i etiologiji. Objašnjene su i metode kao značaj adekvatnog tretmana bola. Poseban akcenat je stavljen na primjenu opioida u analgeziji kao i razlozima opioidofobije. Na kraju predavanja prikazan je značaj održavanja predavanja koja se bave problematikom bola te prikazani ciljevi, zadaci i aktivnosti koje se realiziraju u okviru Erasmus+ projektu Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – HEPMP. Ovim predavanjem realizirana je aktivnost diseminacije projekta WP 5 (Project dissemination) – 5.3.Promotion of HEPMP program events.

 

Tuzla, 26.05.2021. god.                                                                                            Tim koordinator:                   
Prof.dr.sc. Jasmina Smajić

 

Izvještaj o održanom predavanju “Zašto pacijente ne smije da boli”