Izvještaj o održanom seminaru “Koliko znamo o bolu”

 

Seminar „Koliko znamo o bolu“ organizovan je kao treći po redu u sklopu HEPMP, a kao aktivnost WP 3 (Development of LLL courses and interventional pain medicine courses); 3.1.Delivering of LLL courses of pain medicine in primary health care centers of PCs.
Nakon izrade obrazovnog materijala odabrano je pet predavača koji su, svaki iz područja za koje je delegiran, napisali materijal i napravili prezentaciju. Obrazovni događaj akreditiran je kao seminar prve kategorije s najvećim brojem KME bodova. Pripremljen je letak u kojem je prezentiran program sastanka, te odluka o akreditaciji. Letak je u digitalnom formatu postavljen na službenim stranicama Univerziteta u Tuzli, Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Udruženja doktora medicine anesteziologa i reanimatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osim toga, letak je poslan kao poziv potencijalnim sudionicima.
Zbog epidemiološke situacije seminar je održan online putem platforme ZOOM. Link za registraciju i pristup platformi objavljen je na letku koji je objavljen. Datum seminara bio je 9. juna 2021. od 17:00 sati.
Seminar je započeo u 17.00 sati registracijom polaznika. Prisutnima se obratila i pozdravila koordinator tima Univerziteta u Tuzli. Predstavila je ciljeve i zadatke projekta kao i aktivnosti koje provodi tim Univerziteta u Tuzli. Naglasila je važnost učešća Medicinskog fakulteta u Tuzli u ovom projektu, kao i važnost obrađene teme. Naglasila je važnost projekta i provedbe aktivnosti za edukaciju zdravstvenih djelatnika na temu boli koja je vrlo važna, ali često nedovoljno shvaćena.
Potom je uslijedilo pet predavanja o boli tokom kojih su prikazane činjenice od istorijata bola, preko kompresivnih neuropatija gornjih ekstremiteta i bola u reumatologiji do lumbalnog bolnog sindroma i bolnog kuka u dječijoj dobi.
Nakon prezentiranih tema, otvorena je diskusija. Također, sudionicima je preporučeno da s web stranice HEPMP -a preuzmu obrazovni materijal u obliku prezentacija u pdf formatu. Seminar je završio rješavanjem izlaznog testa znanja, ispunjavanjem evaluacionog upitnika i dodjelom certifikata polaznicima.


Tuzla, 25.08.2021. god.                                                                                            Tim koordinator:                   
Prof.dr.sc. Jasmina Smajić