Izvještaj o sprovedenoj javnoj nabavci opreme na Univerzitetu u Tuzli u okviru HEPMP projekta

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 04.02.2020. god.

 

U okviru aktivnosti na Erasmus + projektu Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) na Univerzitetu u Tuzli realizirana je javna nabavka opreme za potrebe Medicinskog fakulteta. Proces javne nabavke opreme realiziran je zajednički sa Univerzitetom Banja Luka.

 

Nakon što je početkom aprila 2019. Godine potpisan sporazum između ova dva univerziteta, pokrenuta je procedura za objavu javnog poziva i formirana komisija za otvaranje ponuda. Po završetku zakazanog vremenskog intervala za raspisivanje natječaja za nabavku opreme, određuje se datum sastanka izabranih članova komisije za otvaranje ponuda. Datum je određen za 12. juli, kada je zakazano javno otvaranje ponuda. Nakon ocjenjivanja ponuda, Komisija za zajedničku javnu nabavku računarske opreme izjavila je da je najbolja ponuda ponuđača IMEL doo Lukavac i predložila njegov izbor. Komisija za zajedničku nabavku medicinske opreme jednoglasno je preporučila rektorima da ugovor dodijeli ponuđaču ADRIALINE doo Banja Luka, čija je ponuda bila najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda zasnovana na kriterijima najniže cijene.

 

Nakon završetka administrativnog postupka između ponuđača i Univerziteta, računarska oprema dostavljena je Univerzitetu u Tuzli sredinom septembra, a medicinska oprema je isporučena početkom oktobra 2019. godine.

 

Upotreba opreme za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli započela je u akademskoj godini 2019./20.

 

Izvještaj o sprovedenoj javnoj nabavci opreme na Univerzitetu u Tuzli u okviru HEPMP projekta