Izvještaj o učešću članova HEPMP tima UNTZ na seminaru Akutni bol u Banjoj Luci

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 21.10.2019. god.


Predstavnici Univerziteta u Tuzli Doc.dr.sc. Jasmina Smajić, Doc.dr.sc. Samir Husić i Doc.dr.sc. Renata Hodžić, su 06.07.2019. godine učestvovali kao pozvani predavači na seminaru Akutni bol – značaj i liječenje, a u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP).

Ovo je bio prvi LLL kurs kojeg je organizovao tim Univerziteta u Banoj Luci u okviru projekta, a koji predviđa edukacijau ljekara primarne zdravstvene zaštite o problematici medicine bola.


Tokom seminara koji je trajao od 09:00 do 15:00 učesnicima su kroz niz predavanja predstavljene teme o bolu sa različitih aspekata. Nakon prezentacije patofiziologije bola, prikazani su aspekti različitih vrsta bola u dijagnostičkom i terapijskom smislu. Seminar je završen predavanjima o pravnim implikacijama bola kao i potrebama tržišta za ljekarima koji se bave isključivo medicinom bola.

 

Izvještaj o učešću članova HEPMP tima UNTZ na seminaru Akutni bol u Banjoj Luci