Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 30.08.2022.god.

 

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu.

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog konkursa imaju registrirane naučno-istraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauke i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi koje su uključene u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučno-istraživačkih rezultata kroz apliciranje i učestvovanje u programima HORIZONT EVROPA, COST i EUREKA.

Prijava na konkurs vrši se isključivo putem Ureda za NIR.

 

Više informacija i prijavne obrasce možete preuzeti na stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine:

http://mcp.gov.ba/publication/read/javni-konkurs-za-dodjelu-sredstava-iz-tekuceg-granta-programi-za-pripremu-projekata-i-potencijalnih?pageId=99