Javni konkurs za izlagačke aktivnosti iz oblasti slikarstva, kiparstva, grafike, primijenjenih umjetnosti i multimedije u 2023. godini

Javni konkurs za izlagačke aktivnosti iz oblasti slikarstva, kiparstva, grafike, primijenjenih umjetnosti i multimedije u 2023. godine

 

Univerzitet u Tuzli, Centar za sport, kulturu i umjetnost , raspisuje konkurs za odabir tri najbolja rada iz oblasti likovnih umjetnosti u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2023. godinu.

Na konkurs se mogu prijaviti: studenti Univerziteta u Tuzli.

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave sledeće podatke:

  1. Lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
  2. Biografiju
  3. Kandidati mogu dostaviti do tri umjetnička rada  sa ispisanim podacima o djelu (naziv rada, tehnika, dimenzije i godina nastanka)
  4. Umjetnička izjava, maksimalno 1 stranica A4 formata (opis koncepta radova)

Način prijave: Prijave se dostavljaju isključivo putem e-maila: alan.alagic@untz.ba

Dostavljanje radova: Radove dostaviti najkasnije do 15.12.2023. godine u prostorije Rektorata (Filozofski fakultet)

Rok za prijavu: Konkurs i dostavljanje radova otvoreni su do 07.12.2023. godine

Rezultate konkursa Umjetnički savjet će objaviti do 18.12.2023. godine na web stranici: www.untz.ba

Napomena: moguće je priložiti ukupno tri rada u jednoj oblasti. Odabrani kandidati/kinje moći će da se predstave umjetničkim radovima sa kojima su se prijavili na Javni konkurs, odnosno radovima koje je Umjetnički savjet odabrao.

Kandidat/kinja čiji rad bude najbolje ocjenjen bit će dobitnik nagradnog putovanja 3 dana u Veneciju.

Centar za sport, kulturu i umjetnost Tuzla će  odabrane radove  predstaviti u okviru programa izlagačkih aktivnosti 20.12.2023. godine u Galerijskom prostoru Univerziteta,  te snositi troškove postavke radova, voditelja izložbe, izrade i štampanja plakata, troškove izložbenog prostora, najavu i promociju izložbe u sredstvima informisanja.

Sve druge informacije možete dobiti na broj telefona 061 738 580 ili na e-mail: alan.alagic@untz.ba

 

UNIVERZITET U TUZLI