JAVNI POZIV U SVRHU PRETHODNE PROVJERE TRŽIŠTA – Izgradnja Građevine 1 u Kampusu Univerziteta u Tuzli

UNTZ - LOGO

 

UNIVERZITET U TUZLI
Broj: 01-940-1/24
Tuzla, 19.02.2024. godine


PREDMET: Prethodna provjera tržišta


U skladu sa članom 14.a Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” , broj: 39/14 i 59/22) u svrhu pripreme nabavke Građevinskih radova na zgradama fakulteta Građevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet), provodi se prethodna provjera tržišta i informisanje subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavkom.

Pozivaju se svi zainteresovani pravni subjekti da prisustvuju javnoj prezentaciji projekta Građevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet), koja će biti održana u srijedu 28.02.2024. godine u 12 sati u Kampusu Univerziteta u Tuzli (Amfiteatar A1).

 

JAVNI POZIV U SVRHU PRETHODNE PROVJERE TRŽIŠTA sa pratećom dokumentacijom u cijelosti možete preuzeti na sljedećim linkovima:

 

JAVNI POZIV U SVRHU PRETHODNE PROVJERE TRŽIŠTA – Izgradnja Građevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakulteta, Filozofski fakultet, Pravni fakultet) u Kampusu Univerziteta u Tuzli
Javni poziv je objavljen 19.02.2024. godine