JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse u ak. 2022/23. god., od 16.01.2023. god.

UNTZ - LOGO

 

Na osnovu člana 76. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22) i člana 261. stavovi (4), (5) i (6) Statuta Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli objavljuje JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno –nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini, koji možete preuzeti u cijelosti na sljedećem linku:

JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini
Javni poziv je objavljen dana 16.01.2023. god.