JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse u ak. 2023/24. god., od 18.09.2023. god.

UNTZ - LOGO

 

Na osnovu člana 76. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22) i člana 261. stavovi (4), (5) i (6) Statuta Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli objavljuje JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini, , koji možete preuzeti u cijelosti na sljedećem linku:


JAVNI POZIV za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno – nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini
Javni poziv je objavljen dana 18.09.2023. god.