JAVNI POZIV za dostavljanje vizuelnih radova na temu „EU pomoć BiH“

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tula, 02.06.2021. god.Direkcija za evropske integracije (u daljem tekstu: Direkcija), djelujući kao Ured Državnog IPA koordinatora i sa podrškom projekta tehničke pomoći „Podrška DIPAK-u pri programiranju pretpristupne pomoći, BiH,“ a u okviru aktivnosti obilježanja Evropske sedmice mladih 2021. godine, objavljuje Javni poziv za dostavljanje vizuelnih radova na temu „EU pomoć BiH“.

Cilj poziva je podizanje svijesti među učenicima/učenicama i studentima/studenticama o koristima pomoći Evropske unije za BiH, s fokusom na finansijsku pomoć.

Javni poziv otvoren je od 24.5.2021. godine do 13.6.2021. godine.

Pravo učešća imaju učenici/učenice srednjih škola i studenti/studentice visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine. Pravo učešća nemaju lica koja su u bližoj srodnoj vezi sa uposlenim Direkcije za evropske integracije, odnosno licem angožavanim na projektu tehničke pomoći „Podrška DIPAK-u pri programiranju pretpristupne pomoći, BiH.“

Više informacija