JAVNI   POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2024. GODINI

Ured za NIR

Tuzla, 13.06.2024.

Tel:035 300 528

Email: nir@untz.ba

JAVNI   POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2024. GODINI

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni   poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke u 2024. godini.

Navedeni Poziv obuhvata programe kako slijedi:

PROGRAM 1: Podrška organizaciji domaćih i međunarodnih naučnih skupova

Visokoškolske ustanove – univerziteti mogu kandidirati najviše 5 projekata u okviru ovog programa.

Sredstva u okviru ovog programa dodjeljivat će se u minimalnom iznosu od 3.000,00 KM i maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po projektu.

PROGRAM 2: Podrška projektima popularizacije nauke i promocije rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada

Univerzitet se ne može prijaviti na ovaj program.

PROGRAM 3: Sufinansiranje istraživačkog rada, kraćih specijalizacija, naučnog usavršavanja i studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu s ciljem podizanja stepena naučnog zvanja

Visokoškolske ustanove – univerziteti mogu kandidirati najviše 1 projekat po organizacijskoj jedinici.

Podrška projektu dodjeljivat će se u minimalnom iznosu od 1.500,00 KM i maksimalnom iznosu do 2.500,00 KM.

PROGRAM 4: Podrška naučnom usavršavanju na doktorskom i postdoktorskom studiju

Kandidati se prijavljuju direktno FMON

PROGRAM 5: Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, podrška postizanju referentnosti domaćih naučnih časopisa

Visokoškolske ustanove – univerziteti mogu kandidirati najviše 3 projekta u okviru ovog programa;

Sredstva u okviru ovog programa dodjeljivat će se u minimalnom iznosu od 1.000,00 KM i maksimalnom iznosu do 3.000,00 KM po projektu.

PROGRAM 6: Podrška izdavanju naučne i naučno-stručne literature, uz ustupanje dijela tiraža

Visokoškolske ustanove – univerziteti mogu kandidirati najviše 3 projekta u okviru ovog programa;

Podrška projektu dodjeljivat će se u minimalnom iznosu od 1.000,00 KM i maksimalnom iznosu do 2.500,00 KM.

Napomena: aplicirati mogu isključivo izdavački projekti iz 2023. i 2024. godine.

Sastavni dio ovog Javnog poziva čine aplikacijski obrasci za svaki od programa, Kriteriji za ocjenjivanje i Uputstvo za podnosioce prijave.

Prijave na programe 1, 3, 5 i 6 vrše se isključivo putem Ureda za NIR. Ured će obezbijediti zajedničku dokumentaciju za sve prijave kako slijedi:

  • Rješenje o registraciji naučne ustanove
  • Naznačen depozitni račun
  • Budžetska organizacija
  • Vrsta prihoda
  • Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB)

Obzirom da se prijave aplikanata  koji apliciraju na Javni poziv sa više prijedloga od broja utvrđenog Javnim pozivom neće razmatrati, popunjeni aplikacioni obrasci sa (Pozivom propisanom) dokumentacijom dostavljaju se Uredu za NIR putem protokola najkasnije do četvrtka,  27.06.2024. godine do 13h, kako bi se blagovremeno utvrdile liste prijedloga Univerziteta po programima.

Prijave se podnose u 3 primjerka, i to u 2 odvojena i uvezana primjerka (original i kopija) za Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, i 1 primjerak (kopija) za Univerzitet. Tekst Javnog poziva, obrasce i ostalu dokumentaciju koja je sastavni dio Poziva možete preuzeti sa stranice FMON: http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/1187 ili u nastavku:

Tekst Javnog poziva

Kriteriji za raspodjelu sredstava