Javni poziv za preuzimanje pismena, broj: 01-89-JN-20/24 od 02.07.2024. godine

UNTZ - LOGO

 

UNIVERZITET U TUZLI
Broj: 01-89-JN-20/24
Datum: 02.07.2024. godine

  „E PLAN“ MILAN SAVIĆ S.P.
BANJA LUKA“

uI. Savska 8 Banja Luka

PREDMET: Javni poziv za preuzimanje pismena

Poštovani,

Univerzitet u Tuzli, kao ugovorni organ u otvorenom postupku javne nabavke usluga nadzora nad izgradnjom Gradevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet), za koji je na Portalu javnih nabavki objavljeno
obavještenje o nabavci broj: 795-1-2-53-3-64/24 od 09.05.2024. godine,
Ispravka obavještenja o nabavci broj: 795-1-2-53-8-76/24 od 03.06.2024. godine,
Ispravka obavještenja o nabavci broj: 795-1-2-53-8-82/24 od 21.06.2024. godine,
Ispravka obavještenja o nabavci broj: 795-1-2-53-8-84/24 od 25.06.2024. godine i
Ispravka obavještenja o nabavci broj: 795-1-2-53-8-85/25.06.2024. godine, ovim putem javno poziva samostalnog poduzetnika „E PLAN“ s.p. Milan Savić, da preuzme pismeno broj:
01-89-JN-14/24 od 24.06.2024. godine u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Univerziteta u Tuzli.

Javni poziv za preuzimanje pismena u cijelosti možete preuzeti na sljedećem linku: