JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno–nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini

UNTZ - LOGO

Na osnovu člana 76. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju ( Prečišćeni Tekst(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:21/21) i člana 261. stavovi (3), (4) i (5) Statuta Univerziteta u Tuzli, Univerzitet u Tuzli objavljuje JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno –nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, koji možete pogledati na slj. linku:

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 11.03.2022. god.

 


Na osnovu člana 76. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju ( Prečišćeni Tekst(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:21/21) i člana 261. stavovi (3), (4) i (5) Statuta Univerziteta u Tuzli, Univerzitet u Tuzli objavljuje JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno –nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, koji možete pogledati na slj. linku:

 


JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno–nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Javni poziv je objavljen 11.03.2022. god.