Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po konkursu FMON za finansiranje / sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBIH u 2021. godini

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini…

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel/fax:035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 19.11.2021.

 

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini održaće se u utorak, 30.11.2021. godine s početkom u 13:15 u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta.