Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini održano u utorak, 30.11.2021. godine s početkom u 13:15 u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta. 

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tuzla, 01.12.2021.

 

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini održano u utorak, 30.11.2021. godine s početkom u 13:15 u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta. 

 

Voditelji projekata predstavili su svoje projekte kroz izlaganja kojima su obuhvatili predmet, cilj i metodologiju istraživanja, hipotezu, očekivane rezultate, te podatke o članovima projektnog tima. Izlaganja su pratile PowerPoint prezentacije koje su dostupne na web stranici Univerziteta.

 

Predstavljeni su projekti kako slijedi:

 

FILOZOFSKI FAKULTET

  1. Naziv projekta: „Figurativnosti i multimodalnost u diskursu o pandemiji uzrokovanoj virusom COVID-19: Kontrastivna analiza javnog diskursa u bosanskohercegovačkom i engleskom govornom području

Voditelj: prof.dr.sci. Nihada Delibegović Džanić

PREZENTACIJA PROJEKTA

 

  1. Naziv projekta: „Pluralistička filozofija religije

Voditelj: prof.dr.sci. Rusmir Šadić

PREZENTACIJA PROJEKTA

 

  1. Naziv projekta: „Psihološki faktori povezani sa namjerom iseljavanja mladih iz Bosne i Hercegovine: osobine ličnosti, stavovi, vrijednosti i percepcija (ne)sigurnosti i subjektivnog blagostanja

Voditelj: prof.dr.sci. Alija Selimović

PREZENTACIJA PROJEKTA

 

MAŠINSKI FAKULTET

  1. Naziv projekta: „Minimaliziranje termo-hidrauličkih ireverzibilnosti izoliranog vrtložnog polja nanofluida

Voditelj projekta: prof.dr.sci. Fikret Alić

PREZENTACIJA PROJEKTA

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  1. Naziv projekta: „Uticaj pandemije COVID-19 na naučnu produkciju, aktivnost naučnika i rangiranje univerziteta u BiH

Voditelj projekta: prof.dr.sci. Suad Kunosić

PREZENTACIJA PROJEKTA

 

  1. Naziv projekta: „Sinteza ekološki prihvatljivih rastvarača i njihova primjena za efikasno uklanjanje iona teških metala iz okoliša ekstrakcijskim tehnikama

Voditelj projekta: prof.dr.sci. Mersiha Suljkanović

PREZENTACIJA PROJEKTA

 

  1. Naziv projekta: „Uticaj dodataka propolisa, botaničkog i geografskog porijekla na antioksidacijsku aktivnost i profil mikrobiogenih elemenata u medu“

Voditelj projekta: prof.dr.sci. Aldina Kesić       

PREZENTACIJA PROJEKTA

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

  1. Naziv projekta: „Eksperimentalno istraživanje i matematičko modeliranje procesa kompostiranja biorazgradivog otpada u bioreaktoru

Voditelj projekta: prof.dr.sci. Ivan Petric

PREZENTACIJA PROJEKTA

 

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2021. godini