Javno predstavljanje projekata odobrenih po konkursu FMON za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u Fedaraciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini održaće se u petak, 18.11.2021. godine s početkom u 11:00 sati u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel/fax:035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 09.11.2022.

 

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini održaće se u petak, 18.11.2021. godine s početkom u 11:00 sati u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.