Komemoracija povodom smrti profesora emeritusa Šefika Mulabegovića

Komemoracija u povodu tužnog događaja, smrti našeg uvaženog profesora emeritusa Šefika Mulabegovića, bit će odražana u srijedu, 12.10.2022. godine sa početkom u 9 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (amfiteatar A6).

-.-.-.-.-

EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 11.10.2022. god.

 

Komemoracija u povodu tužnog događaja, smrti našeg uvaženog profesora emeritusa Šefika Mulabegovića, bit će odražana u srijedu, 12.10.2022. godine sa početkom u 9 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (amfiteatar A6).

 

Tom prilikom, auditorijumu će se obratiti prof. dr. Vesna Bratovčić, Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli, dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. Meldina Kokorović Jukan, te kolege koje su poznavale lik i djelo cijenjenog profesora emeritusa Šefika Mulabegovća. O Profesoru će govoriti Profesor emeritus Sadik Latifagić i prof. dr. Bahrija Umihanić.

 

Profesor emeritus Šefik Mulabegović bio je jedan od osnivača Ekonomskog fakulteta u Tuzli. Nakon osnivanja Univerziteta u Tuzli 1976. godine, izabran je za prvog predsjednika Savjeta Univerziteta, a 1978. godine za prorektora Univerziteta za nastavu i studentska pitanja.

 

Godine 1987. godine izabran je u zvanje redovnog profesora na predmetu Statistika. Od 1994. godine, ponovo je izabran u zvanje prorektora na Univerzitetu u Tuzli, te je zaslužan za pokretanje „Ljetnog Univerziteta u Tuzli“ koji se tradicionalno održava svake godine.

 

U 2000. godini vršio je dužnost Rektora Univerziteta. Za vrijeme svoje dugogodišnje akademske karijere, bio je učesnik na mnogim razvojnim projektima u saradnji sa Ekonomskim institutom u Tuzli, te objavio mnogo različitih publikacija.

 

Knjiga sjećanja na profesora emeritusa Šefika Mulabegovića bit će otvorena u dekanatu Ekonomskog fakulteta od 12.10. do 19.10.2022. godine.