KONAČNA RANG LISTA STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA PRIJEM U STUDENTSKE DOMOVE UNIVERZITETA U TUZLI U AK. 2022/23. GODINI

Univerzitet u Tuzli objavio je Konačnu rang listu studenata koji su konkurisali za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2022/23. godinu.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 01.10.2022. god.

 

Univerzitet u Tuzli objavio je Konačnu rang listu studenata koji su konkurisali za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2022/23. godinu. U nastavku možete pronaći potrebne informacije:

Konačna rang lista studenata koji su konkurisali za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2022/23. godinu