Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija IV upisni rok

 

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu

 

PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

IV UPISNI ROK

 

 

 

Fakultet elektrotehnike

Tehnički odgoj i informatika

 

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

 

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet