Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu II ciklus studija, II upisni rok

 

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

II UPISNI ROK

 

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

 

Fakultet elektrotehnike

Fakultet elektrotehnike

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

 

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

 

Medicinski fakultet
Odsjek zdravstvenih studija

 

Pravni fakultet

Pravni fakultet

 

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet