KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2022/23. godinu, I ciklus studija, II upisni rok

Univerziet u Tuzli - KONACNE RANG LISTE - I CIKLUS

 

Konačne rang liste za akademsku 2022/23. godinu

 

PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

II UPISNI ROK

 

 

Akademija dramskih umjetnosti

Akademija dramskih umjetnosti

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

 

Fakultet elektrotehnike

Fakultet elektrotehnike

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet

 

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

 

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

 

Medicinski fakultet

Opći studij medicine

Odsjek zdravstvenih studija

 

Pravni fakultet

Pravni fakultet – redovni studij

Pravni fakultet – vanredni studij

 

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet