KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2022/23. godinu, II ciklus studija

Univerziet u Tuzli - KONAČNE RANG LISTE - II CIKLUS

 

Konačne rang liste za akademsku 2022/23. godinu

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

Akademija dramskih umjetnosti

Akademija dramskih umjetnosti

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

 

Fakultet elektrotehnike

Fakultet elektrotehnike

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

 

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

 

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

 

Pravni fakultet

Pravni fakultet

 

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet