KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, III ciklus studija, I upisni rok

KONAČNE RANG LISTE, III CIKLUS STUDIJA

 

Konačne rang liste za akademsku 2023/24. godinu

 

TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

I UPISNI ROK

 

 

Akademija dramskih umjetnosti

Akademija dramskih umjetnosti

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

 

Fakultet elektrotehnike

Elektrotehnika i računarstvo

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet

 

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

 

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

 

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

 

Pravni fakultet

Pravni fakultet

 

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

Zajednički doktorski studij „Primjenjena hemija“

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet