KONKURS ZA DODJELU FEDERALNIH NAGRADA ZA NAUKU ZA 2024. GODINU

Ured za NIR

Tel/fax: 035 300 528

e-mail:nir@untz.ba

Tuzla, 07.05.2024.

KONKURS ZA DODJELU FEDERALNIH NAGRADA ZA NAUKU ZA 2024. GODINU

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je Konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2024. godinu. Postupak za dodjelu nagrada mogu pokrenuti: akademije nauka i umjetnosti (izuzev onih u statusu udruženja građana), univerziteti i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti, tehnološki parkovi i druge pravne osobe registrovane za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti, koje imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Cijeli tekst Konkursa i obrazac možete preuzeti u nastavku ili na stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke: http://www.fmon.gov.ba/Konkurs/Index/399

Uz prijavni obrazac, između ostalog, potrebno je dostaviti i Odluku tijela ustanove o pokretanju postupka za dodjelu nagrade. Kako postupak dodjele nagrade mogu pokrenuti organizacijske jedinice Univerziteta, ovu Odluku sačinjava Naučno-nastavno vijeće organizacione jedinice koje nominuje kandidata.

Napominjemo da se prijedlozi podnose isključivo putem kantonalnih ministarstava nadležnih za nauku.

Konkurs je otvoren do 30.05.2024. godine.

Tekst Konkursa sa relevantnim informacijama kao i obrazac možete preuzeti na sljedeći linkovima: