Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2021/2022. godini.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 01.09.2022. god.

 

Na osnovu člana 8. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove (broj: 10/1-02-018917/22 od 22.08.2022. godine) i Odluke o raspisivanju Konkursa za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2021/2022. godini (broj: 10/1-11-019754-22 od 31.08.2022. godine), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje


KONKURS za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2021/2022. godini


Konkurs je objavljen na internet stranici Minstarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dana 31.08.2022. godine