KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2022. GODINI

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih  i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
E-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 09.06.2022.god.

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 3. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 25/22) i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke («Službene novine Federacije BiH», broj  42/22), Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih  i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini.

Tekst Konkursa i aplikacioni obrazac možete preuzeti na stranici FMON:

 

http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/753

 

ili ovdje:

Konkurs

Aplikacioni obrazac

 

Prijave Univerziteta u Tuzli obavljaće se isključivo preko Ureda za NIR, a aplikanti su dužni dostaviti dokumente tražene tekstom Konkursa Uredu za NIR putem protokola u 3 primjerka, najkasnije do četvrtka, 23.06.2022. godine do 14 časova. .

 

Više informacija možete dobiti u Uredu za NIR (kancelarija br. 8 Rektorata Univerziteta u Tuzli, putem telefona: 035 300 528 ili e-maila: nir@untz.ba)