Konkurs za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, raspisalo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih  i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 16.05.2023.god.

 

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 3. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/23) i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke («Službene novine Federacije BiH», broj 28/23), Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, raspisalo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih  i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini.

 

Tekst Konkursa i aplikacioni obrazac sa istaknutim prioritetnim oblastima za istraživanje i obaveznom dokumentacijom možete preuzeti na stranici FMON: http://www.fmon.gov.ba/Konkurs/Index/314

 

Prijave Univerziteta u Tuzli obavljaće se isključivo preko Ureda za NIR, a aplikanti su dužni dostaviti dokumente tražene tekstom Konkursa Uredu za NIR putem protokola u 3 primjerka, najkasnije do četvrtka, 25.05.2023. godine do 14 časova.

 

Pored aplikacija s propratnom dokumentacijom, koju podnose aplikanti, fakulteti/ADU su dužni dostaviti Uredu za NIR Saglasnost NNV/NUV-a na prijave projektnih prijedloga tih fakulteta/ADU. Rok za dostavu Saglasnosti NNV/NUV-a je utorak, 30.05.2023. godine.

 

Više informacija možete dobiti u Uredu za NIR (kancelarija br. 8 Rektorata Univerziteta u Tuzli, putem telefona: 035 300 528 ili e-maila: nir@untz.ba)