KONKURS za finansiranje / sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih  i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini.

 

Ured za NIR
Broj: 01/2 – 2148-1/21
Tuzla, 30.04.2021. god.

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 3. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 4/21) i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke («Službene novine Federacije BiH», broj  27/21), Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih  i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini.

Tekst Konkursa i aplikacioni obrazac možete preuzeti na stranici FMON:

http://fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/638

ili u nastavku:

Tekst Konkursa 2021

Obrazac 2021

Prijave Univerziteta u Tuzli obavljaće se isključivo preko Ureda za NIR, a aplikanti su dužni dostaviti dokumente tražene tekstom Konkursa Uredu za NIR putem protokola u 3 primjerka, najkasnije do petka, 14.05.2021. godine do 12 časova.

Više informacija možete dobiti u Uredu za NIR (kancelarija br. 8 Rektorata Univerziteta u Tuzli, putem telefona: 035 300 528 ili e-maila: nir@untz.ba)