KONKURS za izbor članova Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu Odluke broj: 05-35-1717/24 od 22.04.2024. godine, raspisalo Konkurs za izbor članova Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Prijavu na Javni konkurs vrše lično pojedinici naučnici i istraživači.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u dnevnim listovima „Dnevni list“ i „Oslobođenje“ i web stranici Ministarstva: www.fmon.gov.ba .

Tekst Konkursa sa relevantnim informacijama kao i obrazac možete preuzeti na web stranici FMON: http://www.fmon.gov.ba/Konkurs/Index/395

Ili preuzeti u nastavku:

Tekst Konkursa

Obrazac za prijavu

URED ZA NIR