KONKURS za izbor direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli

UNTZ - LOGO

 

Univerzitet u Tuzli na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 04-6102-1-6-2/23 od 08.11.2023. godine, raspisuje KONKURS za izbor direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli.

 

Tekst Konkursa u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:

KONKURS za izbor direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 09. i 10.12.2023. godine