Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2021. i 2022.godinu

Ured za NIR
Email:nir@untz.ba
Tel/fax:035 300 528
10.07.2020. god.
Ministarstvo civilnih poslova BiH je posredstvom FMON objavilo Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2021. i 2022.godinu. Tekst s kriterijima poziva možete naću u prilogu ispod.

Sve prijave Univerziteta u Tuzli podnose se isključivo putem Ureda za NIR. Prijave na Konkurs, sa propratnom dokumentacijom, potrebno je dostaviti putem protokla Uredu za NIR, najkasnije do utorka, 15.09.2020. godine.
 

Napominjemo da će i ove godine, Ured pribaviti dokumentaciju kako slijedi:
– Rješenje o registraciji
– Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)
– Ugovor sa bankom o otvorenom transakcijskom računu ili uputstvo za plaćanje.

 

KONKURS_SLO_BIH_21_22