Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2024.-2025. godine

Ured za NIR
Tel/fax:035 300 528
email: nir@untz.ba
Tuzla, 25.04.2023. god.

  

Ministarstvo civilnih poslova BiH je posredstvom FMON objavilo Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2024.-2025. godine. Tekst s kriterijima poziva i obrazac možete preuzeti iz priloga na kraju teksta.

 

Sve prijave Univerziteta u Tuzli podnose se isključivo putem Ureda za NIR. Prijave na Konkurs, sa propratnom dokumentacijom, potrebno je dostaviti putem protokla Uredu za NIR, najkasnije do petka, 02.06.2023. godine.

 

Tekst Konkursa i obrazac